Documentaires 

"Code Blue" vertelt het verhaal van dokter Saray Stancic die haar Multiple Sclerose onder controle kreeg met een whole food plantaardig voedingspatroon. Zij laat je zien hoe levensstijlgeneeskunde zich in de Verenigde Staten aan het verspreiden is, hoe het bewustzijn bij de bevolking groeit, ze laat de pioniers aan het woord. De studenten van de Greenville School of Medicine (University of South Carolina) volgen kooklessen op school en  hebben hun eigen moestuin. Artsen gaan wandelen en winkelen met hun patiënten. Levensstijlgeneeskunde is de geneeskunde van de toekomst.  Een film die iedereen zou moeten zien, onze gezondheid is ons kostbaarste bezit, waarvoor we zelf grotendeels verantwoordelijk zijn.

https://vimeo.com/ondemand/codeblue?fbclid=IwAR3RI8wkxoaZ07JvQ8rsvRmNpGZHh5iqvCLVib_bQq5Ox1tJbYMG2i3JT-8

*Eating our way to extinction : Eating Our Way to Extinction is a cinematic feature documentary, taking audiences on a journey around the world and addressing the elephant in the room that no one wants to talk about. This powerful documentary sends a simple but impactful message by uncovering hard truths and addressing, on the big screen, the most pressing issue of our generation - ecological collapse.

https://youtu.be/LaPge01NQTQ

*The End of Medicine toont aan hoe de intensieve veeteelt de opkomst van mondiale gezondheidsbedreigingen zoals pandemieën, chronische ziekten en antimicrobiële resistentie stimuleert. De film volgt Dr. Alice Brough, een veearts, en raadpleegt experts uit een breed scala van vakgebieden, waaronder politiek, geneeskunde, milieuwetenschappen en landbouw.

https://youtu.be/XAYHTr7NDdQ

Pesticides : L'hypocrisie Européenne 

Terwijl de EU graag uitpakt met haar strikte regelgeving rond pesticiden gebruik op eigen bodem blijkt het de export van schadelijke pesticiden wel toe te staan. In 2018 heeft 81615 ton Europees geproduceerde pesticiden met illegale substanties de EU verlaten, onder andere richting Brazilië. Daar worden ze gebruikt voor maïs en soja monoculturen, maken ze de omwonende bevolking  ziek en de oogst wordt terug naar Europa verscheept voor gebruik als voeder in de vlees- en zuivelindustrie. Alzo komen die verboden toxische hormoon verstorende stoffen toch nog op het bord van de Europese burger terecht.

https://youtu.be/V5p2GeCwOr0

*What The Health Documentary 2017  op youtybe


* 2-delige reeks Healing Through Food

               deel 1: https://youtu.be/ndX4fMu8SWA

             deel 2: https://youtu.be/ooKI1sy_RVE


THE 37 VEGAN DOCUMENTARIES YOU HAVE TO WATCH

https://www.livekindly.co/vegan-documentaries/?fbclid=IwAR2nVZgCTRopf_Ta29o2vyU4_qM_HQousTQOb2Bdbm_dxPUSe9QuD0EbPNs


* VEGAN 2019 -The Film

https://www.youtube.com/watch?v=2AYOViszK_A


*VEGAN 2018 - The Film

https://www.youtube.com/watch?v=bTeqU6_Jryc


What You Eat Matters - 2018 Documentary H.O.P.E. : "HOPE What You Eat Matters" is a new, life-changing documentary uncovering and revealing the effects of our typical Western diet on our health, the environment and animals. Featuring Jane Goodall, T. Colin Campbell, Caldwell B. Esselstyn, Vandana Shiva, Melanie Joy and many other experts.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/J0YHjPHm-Sc?rel=0


* Powerplant: De nieuwe film met Marianne Thieme die in de universiteit van Oxford wetenschappers gaat ondervragen over de klimaat- en milieu problematiek die het voortbestaan van het leven op aarde bedreigt. Vlees en zuivel bannen is het meest duurzame wat je als individu kan doen om je voetafdruk te doen dalen. Moest heel de wereld plantaardig gaan eten zou het landbouwoppervlakte verbruik voor voedselproductie met 3,1 miljard hectare dalen, dat is de oppervlakte van het ganse continent Afrika, oppervlakte die terug aan de natuur zou kunnen gegeven worden. De broeikasgasuitstoot zou met 23% dalen, dat is de emissie van Europa en Amerika samen. Het zou ook 8 miljoen levens per jaar redden door het positieve effect op de gezondheid. Het zou de kost van de klimaat en gezondheidsschade met 1,5 biljoen dollar doen dalen.

https://www.youtube.com/watch?v=vgesU4h2UU4


* Living Soil Film: landbouwers spelen een immens belangrijke rol in het tegen gaan van de verdere opwarming van het klimaat, in het verbeteren van de gezondheid van de mens door de productie van gezond voedsel, in het herwinnen van de biodiversiteit in de natuur, in het behoud van water in de bodem en zuivering van water, in het beperken van luchtvervuiling. De oplossing ligt in een regeneratief landbouwsysteem dat gebaseerd is op het vermijden van tiltechnieken en geen gebruik van pesticiden en kunstmeststoffen. In de plaats komt gewasrotatie, combinatie van teelten, het gebruik van afdekkende gewassen tussen de oogsten die de bodem verrijken met stikstof en voedingsstoffen eventueel gecombineerd met begrazing door vee. Het levert de landbouwer daarenboven een veel grotere oogst op.

https://youtu.be/ntJouJhLM48


*VEGAN 2017 - The Film

https://www.youtube.com/watch?v=IxVR53xemSs


*PlantPure Nation -  Documentary: Het aangrijpende verhaal over het werk van Nelson Campbell die in zijn regio het Whole Food Plant Based diet (het werk van zijn vader professor T. Colin Campbell) promoot aan de lokale bevolking. Mensen zijn verbaasd van de spectaculaire resultaten die ze boeken op korte termijn wat betreft verbetering van hun cholesterolwaarden, van hun suikerziekte met afbouw van medicatie, gewichtsverlies... De kleine lokale groenteboeren varen er wel bij en hun bedrijfjes floreren. Wanneer hij dan in samenwerking met de universiteit politici gaat overtuigen om grotere campagnes op poten te zetten stuit hij op weerstand en wordt zijn project afgewezen. De lobby van de megaindustriëen is moordend in de maatschappij, dat is hier in Europa juist hetzelfde. Mooie film waarin alle aspecten en dus ook milieu en klimaat aan bod komen. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_i_vp9Vfho