Zelfstudie en de online opleidingen Plant-Based Nutrition van  T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies (Cornell universiteit New York) en de gelijknamige cursus van de universiteit van Winchester hebben ons doen inzien dat een voedingspatroon dat hoofdzakelijk bestaat uit onbewerkte  plantaardige voeding de eenvoudigste, meest efficiënte en daarenboven goedkoopste manier is om je risico op de meest courante welvaartsziekten  diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten , achteruitgang van de nierfunctie, dementie en ook bepaalde kankers te doen dalen.  Er zijn ondertussen heel wat wetenschappelijke studies die dit onderbouwen. Door dierlijke producten (vis, zuivel, vlees)  te vermijden ga je bovendien de hoeveelheid milieuverontreinigende stoffen ( Pcb's, dioxines, zware metalen zoals methylkwik , pesticiden, brandvertragers, microplastic... ) die je opneemt drastisch verlagen. 

Voedingsleer is de dag van vandaag nog steeds niet geïntegreerd in de  artsenopleiding , nochtans is dit de basis om patiënten te informeren over ziektepreventie en gezondheidspromotie  zodat ze zelf  controle verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid verbeteren. 

"What I Wish I Was Taught In Medical School"

https://www.youtube.com/watch?v=oDplrx6rG50