AGENDA VOORDRACHTEN       KOOKDEMO'S

Gezond oud worden, de rol van voeding, leefstijl en darmflora

Groepsessies online

Sessie 1

*Basisprincipes voedingsleer, bouwstenen van ons voedsel

*Wat is er mis met ons voedingspatroon?

*Darmflora, spilfiguur van onze gezondheid

*Voedingsaanbevelingen

*Praktische aanpak

data: donderdag 9 maart 2023  19.30 - 22.00

         zaterdag 1 april 2023         14.30 - 17.00

         donderdag 11 mei 2023     19.30 - 22.00

         zaterdag 27 mei 2023      14.30 - 17.00

Sessie 2:

*Laaggradige chronische ontsteking, basis van alle welvaartsziekten

*Diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, dementie, oorzaken en preventie

*Cruciale rol van andere leefstijlfactoren, beweging, slaap, stress management...

*Toxines en hormoonverstoorders in het milieu, verband met ziekten, hoe, blootstelling beperken

*Ecologische voetafdruk

data

donderdag 23 maart 2023      19.30 - 22.00

zaterdag 22 april 2023            14.30 - 17.00

donderdag 25 mei 2023         19.30 - 22.00

zaterdag 10 juni 2023              14.30 - 17.00

Inschrijven: door storting van 35 € (de 2 sessies inbegrepen) op rekeningnummer

BE21 1032 2184 2203 op naam van Moons Anne met vermelding "gezond oud worden + gekozen datums" en bevestigingsmail naar annelies.moons@skynet.be

Link om in te loggen wordt toegestuurd de dag van de voordracht.

Met onze voordrachten nodigen we je uit om bewuster te leren omgaan met je gezondheid. Niet alleen je voedingskeuzes maar ook heel wat andere leefstijlfactoren dragen bij tot het optimaliseren van je lichamelijke en psychische gezondheid, tot het verminderen van je risico  op hart- en vaatziekten, diabetes, auto-immuunziekten, kanker, dementie, overgewicht en andere welvaartsziekten. Lichaamsbeweging, voldoende slaap, stress aanpakken, niet roken, bewust je blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen zo veel mogelijk beperken, matigen van alcoholinname, het onderhouden van sociale contacten zijn naast gezonde voeding zeer belangrijk. We leggen je uit waarom dat zo is. Hoe verhoog je je kans om gezond oud te worden, hoe dring je je metabole leeftijd terug en win je aan gezonde levensjaren?  We weten ondertussen dat onze darmflora hier een cruciale rol in speelt. Dit gegeven toont in belangrijke mate aan hoe wij als mens deel uitmaken van het planetaire ecosysteem. Zo leggen we het verband met de noodzaak om niet alleen ons gezondheidszorgsysteem te verduurzamen maar ook de landbouw. 

Je keert huiswaarts met heel wat tips om je eigen gezondheid en die van onze planeet te verbeteren.

VOORBIJE VOORDRACHTEN

                                                  Vegan Society Luxembourg