DierAnimal


Naar aanleiding van mijn eerste artikel in de medische pers "Tegen de stroom in (opinie huisarts)", werd ik begin 2018 gecontacteerd door de oprichters van DierAnimal. DierAnimal is de eerste verenigde, nationale en tweetalige partij voor dierenbelangen in België. Ze wil het gezicht en de stem zijn van de dieren en streeft naar de uitbouw van een meer rechtvaardige samenleving voor iedereen, een samenleving die gegrond is op respect voor alle "soorten" mensen en alle diersoorten die onze planeet bevolken. De geïndustrialiseerde dierlijke voedingsindustrie is de oorzaak van onbeschrijfbaar gruwelijk leed voor miljoenen weerloze dieren op onze planeet, een industrie die daarnaast de oorzaak is van honger in de wereld onder het mom van voedselvoorziening voor het westen, een industrie die verantwoordelijk  is voor meer broeikasgassen dan alle vervoer samen, die de watervoorraden op onze planeet aan het uitputten is, die er mee voor zorgt dat het ecosysteem in de wereldzeeën bedreigd wordt (overbevissing en eutrofiëring, dode zones langs de kusten), deze industrie is de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van het regenwoud, 90% van de hormonen in ons oppervlaktewater is afkomstig van de dieren die we opfokken voor vlees en zuivel, veeteelt eist 2/3 van alle  landbouwoppervlakte op wereldwijd en is mede verantwoordelijk voor het massaal gebruik van pesticiden. 

Op donderdag 7 juni 2018 hebben we met enkele mensen van DierAnimal het voorrecht gehad om een lezing van Philip Wollen bij te wonen in het Europees Parlement in Brussel. Deze man is mijn grootste inspiratiebron. Hij heeft al zo veel prijzen in ontvangst mogen nemen voor zijn inzet voor de zwaksten en onmondigen op onze planeet, voor zijn strijd tegen onrecht. Hij ondersteunt met zijn project Winsome Constance Kindness scholen, ziekenhuizen, weeshuizen, musea, campagnes tegen de walvisvangst, oceaanplastic-opruiming, projecten voor de bescherming van schildpadnesten, de Sea Shepherd vloot, films over sociale rechtvaardigheid , bescherming van dieren in het wild, anti-jacht campagnes, medische apparatuur, voedsel, veevoer en brandstofvoorraden, kankeronderzoek, ambulances, palliatieve zorgprojecten enzovoort. Nadat hij als bankier het slachthuis van één van zijn klanten bezocht had heeft hij zijn goed betaalde job in het bankwezen (vice-president van de City Bank in Australië) omgeruild voor een leven ten dienste van anderen, voor hem is rijkdom in geldwaarde niet van belang, maar wel de emotionele rijkdom die je kan hebben als mens, het gevoel dat je hebt wanneer je iets voor de anderen kunt betekenen.  

Eén van zijn bekendste quotes: 

"We torture and kill two billion sentient living beings every week. 10,000 entire species are wiped out every year because of the actions of one, and we are now facing the sixth mass extinction in cosmological history. If any other organism did this, a biologist would consider them a virus."

https://www.facebook.com/PlanetaryGuardianWarriors/videos/vb.247951651895102/1630662040372942/?type=2&theaterhttps://www.facebook.com/PlanetaryGuardianWarriors/videos/vb.247951651895102/1630662040372942/?type=2&theater 


Een ethische en duurzame visie op lange termijn boven belangen op korte termijn, dat is wat DierAnimal nastreeft. Wegens omstandigheden heb ik mijn activiteiten bij DierAnimal een tijd na de verkiezingen stop gezet.